AVALUA’T

A continuació trobaràs la informació relativa a l’avaluació que has de fer del teu treball durant aquests dies. Descàrrega les fitxes i una vegada completes, envia-les per correu electrònic al teu profe. Ací tens els seus correus electrònics:

Verònica: [email protected]

Josep Lluis: [email protected]

Sergio Fabio: [email protected]

RECORDA ENVIAR LES FITXES D’AVALUACIÓ ABANS DEL 5 DE JUNY!

Avalua la teua feina en el treball audiovisual:

Per avaluar el treball realitzat en l’audiovisual, hem preparat un diagrama en diana on hauràs de puntuar la teua feina atenent a 6 ítems diferents:

El que has de fer és posar la nota, d’1 a 10 punts, que creus que mereixes en cadascun dels apartats, i finalment, sumar la puntuació de tots els apartats per a obtindre la teua puntuació final del treball.

L’objectiu és arribar als 60 punts!

Descàrrega la fitxa d’avaluació a continuació:

Avalua la teua feina en la Quarantena Time:

Per avaluar el treball d’activitat física setmanal durant el periode de quarantena, hem preparat un graella on hauràs de puntuar la teua feina atenent a 10 ítems diferents:

A continuació pots descarregar la fitxa per a avaluar el teu treball durant aquesta quarantena.

Recorda que en cada ítem, has de situar-te en una de les seues quatre columnes i que cada columna té una puntuació diferent:
1. MOLT SALUDABLE = 10-8 punts.
2. FORÇA SALUDABLE = 7-5 punts.
3. POC SALUDABLE = 4-2 punts
4. GENS SALUDABLE = 1-0 punts.

Després d’anotar la puntuació de cada ítem, suma totes puntuacions per a obtindre la teua puntuació final.

L’objectiu és acostar-nos el màxim possible als 100 punts!